مطالب مرتبط با

کشمکشهای زن و شوهر


علت دعوا بین زن و شوهر

دکتر محسن محمدی 1396/9/5

علت دعوا بین زن و شوهر عوامل و علت های عمده دعوا بین زن و شوهر دلیل اصلی و عمده اختلافات و دعوا بین زن و شوهر را باید در اختلافات فرهنگی دانست و این که تعریف ارزش ها از دید هر کدام از زن و شوهرها متفاوت است. بسیار زیاد شاهد هستیم که سردرگمی […]