مطالب با برچسب

کلاس کنکوری


کلاس ریاضی برم یا نه؟

مطالب مشاوره ای

دکتر محسن محمدی - 1396/8/8

کلاس ریاضی برم یا نه؟ کی باید بریم کلاس ریاضی؟ همه دانش آموزان میدونن که درس ریاضی از درس های اختصاصی کنکور سراسری است و دارای سختی های خاص خودش است و هرکسی نمی تونه به راحتی از پسش بر بیاد. نحوه طراحی و چیدمان سوال از این درس در کنکور به گونه ای هستش […]