مطالب با برچسب

10 اصل آموزشی برای ” مشاجره دوستانه با همسر “


اصول آموزشی برای مشاجره دوستانه با همسر

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/7/29

اصول آموزشی برای مشاجره دوستانه با همسر مشاجره دوستانه با همسر شما هرگز نباید با همسر خود دعوا کنید، مشاجره باعث می شود که پایه های زندگی شما سست شوند، مشاجره به حل هیچ چیزی کمک نمی کند. این ها فقط تعداد انگشت شماری از حرف های کلیشه ای است که در مورد مشاجره می […]