مطالب با برچسب

DVD آموزشی و موفیت


نکات کلیدی برای موفقیت در کنکور سراسری

مطالب مشاوره ای

دکتر محسن محمدی - 1396/7/2

نکات کلیدی برای موفقیت در کنکور سراسری   در این مقاله قصد داریم به اختصار 20 عامل موفقیت در کنکور سراسری را بررسی کنیم و میزان اثر هر اصل را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.   بررسی نکات کلیدی عامل موفقیت در کنکور سراسری  نکات مربوط به آزمون های آزمایشی سعی کنید طبق برنامه […]